ÚVOD / NABÍDKA / PROJEKCE A INŽENÝRING

PROJEKCE A INŽENÝRING

Projekty

 

 •  poradenská činnost
 •  předprojektová příprava
 •  projekční a a inženýrská činnos

Projekty v celém rozsahu

Poradenská, před-projektová příprava, projekční a inženýrská a činnost.
Klient, který vytvoří objednávku u firmy STAVSPORT PRAHA s.r.o.může mít zajištěno jeho prostřednictvím komplexní zpracování požadavku – podnikatelského záměru od přípravné fáze až po podrobné zpracování projektové dokumentace a provádění všech odborných stavebních dozorů.

 • prověření proveditelnosti a rentability záměru
 • vybrání vhodného pozemku nebo nemovitosti
 •  provedení analýzy vhodnosti nemovitosti pro podnikatelský zámě – výhodnou investici
 •  zajištění právního servisu při koupi nemovitosti a převodu vlastnických práv na katastru nemovitostí
 •  zajištění všech přípravných před-projektových činností včetně všech druhů potřebných průzkumů
 •  provedení zaměření pozemků včetně zaměření případných stávajících objektů
 •  provedení veškeré projektové dokumentace od studie, projektu pro stavební povolení až po realizační dokumentaci stavby a zajištění odborných dozorů pro rekonstrukce objektů včetně památkově chráněných objektů a novostaveb sportovních staveb, staveb pro bydlení a ubytování, veřejných objektů, průmyslových staveb,zajištění koordinace všech profesí a specialistů ve funkci generálního projektanta staveb v celém rozsahu oboru pozemních staveb.

Inženýring

 

 • předjednání záměru se všemi institucemi
 •  zastoupení investora
 •  zajištění kolaudace

 

Stavební dozory

 

Pro naše klienty zajišťujeme kvalitní stavební dozory.