ÚVOD / O NÁS

O NÁS

Původní STAVEBNÍ FIRMA VRÁTNÝ byla založena v roce 1993 a její činnost včetně všech profesí přešla v roce 2013 z důvodu rozšíření firmy a jejího rozsahu činností pod jméno STAVSPORT PRAHA s.r.o.

Firma je autorizována pro komplexní realizaci staveb včetně jejich odstraňování v celém rozsahu oboru pozemních staveb včetně jejich přípravy – projektování v součinnosti s poradenskou a projekční činností firmy AS-atelier. Poradenská, projekční a stavební činnost společnosti STAVSPORT PRAHA s.r.o.

Předmětem podnikání jsou přípravné, před-projekční, projekční a stavební činnosti.

Klient, který vytvoří objednávku u společnosti STAVSPORT PRAHA s.r.o. může mít zajištěno jeho prostřednictvím komplexní zpracování požadavku – podnikatelského záměru od přípravné fáze až po realizaci tj.

 

 • prověření proveditelnosti a rentability záměru
 • vybrání vhodného pozemku nebo nemovitosti
 • provedení analýzy vhodnosti nemovitosti pro podnikatelský záměr – výhodnou investici
 • zajištění právního servisu při koupi nemovitosti a převodu vlastnických práv na katastru nemovitostí
 • zajištění všech přípravných před-projektových činností, veškerých potřebných průzkumů stavebně-historických průzkumů, statických průzkumů a t.p.
 • provedení zaměření pozemků případně stávajících objektů
 • provedení veškeré projektové dokumentace od studie, projektu pro stavební povolení až po realizační dokumentaci stavby a zajištění odborných dozorů, vyřízení legislativy s magistrátem a stavebními úřady
 • komplexní realizace nové výstavby v celém rozsahu pozemních staveb včetně zajištění kolaudačních řízení
 • výstavba sportovních areálů včetně realizace sportovních hal, tělocvičen, realizace přetlakových hal
 • provedení komplexních rekonstrukcí a obnovy i památkově chráněných objektů v investorem zvolených technologiích včetně provedení sanací, odvlhčení zdiva, sanace dřevěných konstrukcí a t.p.
 • provedení rekonstrukcí a obnovy střech i památkově chráněných objektů včetně pokládky prejzů, krytiny z břidlice, atypických klempířských činností a t.p.