ÚVOD / O NÁS / NABÍDKA / REFERENCE / KONTAKTY

PŘETLAKOVÉ HALY

Přetlaková tenisová hala je sestavena z čtyřvrstvého opláštění, kde základní tvar haly tvoří lanový systém, který je ukotven do betonového límce nebo k betonovým pilotům.

První plášť je folie s UV stabilizací, která chrání ostatní pláště haly proti UV záření. Dále jsou 2 vrstvy tepelně – izolačních folií. Posledním pláštěm je hlavní plachta PVC.

Vnitřní přetlak v hale je vytvářen stále jdoucími ventilátory, které zároveň umožňují vytápění haly. Pro vytápění haly je nejčastěji použit plynový hořák (Weishaupt) na zemní plyn.

V případě, kdy není k dispozici zemní plyn, je možné k zajištění požadované teploty přetlakové haly použít jiný typ vytápění.